Cisternové nadstavby na nákladné vozidlá

Sacie - fekálne nadstavby

Prevedenie: pevné, sklápacie alebo výmenné

Nádrže a príslušenstvo z akostnej ocele, popr. nerezovej ocele vybavené vákuovými kompresormi MORO, DEMAG-Wittig s výkonom od 200 do 9000 m.

Kombinované - Saco kanalizačné nadstavby

Prevedenie: pevné, sklápacie, alebo výmenné

Nádrže a príslušenstvo z akostnej ocele s ochranným náterom, z nerezovej ocele prípadne z plastu s vysokotlakovými čerpadlami: WOMA, PRATISSOLI, MORO.

Usporiadanie nadstavby:

 • Systém s bočnými plastovými nádržami
 • Systém (rúra v rúre)
 • Delenie posuvným piestom
 • Pevné rozdelenie priečkou

Úpravy a príslušenstvo kombinovaných nadstavieb:

 • Zadné otváracie čelo (manuálne, hydraulické)
 • Istenie zadného čela
 • Úprava pre prevoz odpadov nebezpečných látok podľa ADR
 • Recyklačná jednotka
 • Sacie výložníky bočné alebo teleskopické na vrchole nádrže
 • Ovládanie zadného uzáveru a štvorcestného kohúta pneumaticky
 • Výplach kalov z nádrže
 • Manuálna alebo hydraulická manipulácia s kanalizačnými poklopmi
 • Výkonná, vodou chladená výveva
 • Úprava nadstavby pre celoročnú prevádzku
 • Dodávka VT hadíc, otočných kĺbov, kohútov, filtrov
 • Dodávka kompletného sortimentu trysiek
 • Dodávka rôznych typov kamerových systémov
 • Recyklačná jednotka
 • GPS monitoring polohy a činnosti vozidla
 • Predné umývacie a splachovacie lišty

Nádrže a príslušenstvo sa vyrába z akostnej ocele s ochranným náterom, nerezovej ocele, prípadne z plastu.

Tlakové kanalizačné nadstavby

Kanalizačné nadstavby sa vyrábajú podľa individuálnych požiadaviek zákazníka v prevedení pevné - výmenné s ohľadom na nosnosť použitého podvozku a požadovaných parametrov vysokotlakového čerpadla.

Nádrže a príslušenstvo sa vyrába z akostnej ocele s ochranným náterom, nerezovej ocele prípadne z plastu.

Nadstavby sú vybavené vysokotlakovými čerpadlami WOMA, PRATISSOLI, MORO, SPECK, SIGMA.

Úpravy a príslušenstvo kanalizačných nadstavieb:

 • Úprava nadstavby pre celoročnú prevádzku
 • Dodávka VT hadíc, otočných kĺbov, kohútov, filtrov
 • Dodávka kompletného sortimentu trysiek
 • Dodávka rôznych typov kamerových systémov

Úprava vozidiel podľa ADR

Sacie a kombinované Saco-kanalizačné nadstavby je možné upraviť pre prevoz nebezpečných odpadov podľa ADR vrátane vykonanie certifikácie, skúšok a dodávky povinnej výbavy a príslušenstva. Úpravy vykonávame aj dodatočne na existujúcich nadstavbách, ktoré sú už zákazníkom prevádzkované. Na týchto nadstavbách je nutné pred vykonaním úpravy vykonať prehliadku celkového stavu, konštrukcie a meranie hrúbky steny nádrže.

Recyklačné nadstavby

Systém recyklácie je plne automatický a kontinuálne pracuje nezávisle na sacom a vysokotlakovom okruhu. Nevyžaduje zvýšenú kontrolu ani údržbu.

 • Maximálna veľkosť pevných častíc vo vyčistenom médiu 100 - 30 mi
 • Výkon recyklácie zodpovedá parametrom VT čerpadla
 • Dvojitá paralelná filtrácia s kontrolovaným spätným preplachom a hydrocyklónom
 • Nerezové záchytné sito hrubých nečistôt na prítoku do filtrácie recyklácie o ploche 1,5 m2 s cyklickým vyplachovaním
 • Recyklovať média je možné len do teploty 0°

Recyklácia umožňuje prácu s vodou obsahujúcou tuky, ktoré netvoria emulzie. Princípom patentu sú diskové filtre skladané z plastových medzikruží s tangenciálnymi drážkami vždy na jednej čelnej ploche. Veľkosť prepustených častíc je limitovaná prierezom drážky. Disky medzikruží sú navzájom poskladané do stĺpcov s pneumatickým prítlakom. Pri filtrácii sú disky stlačené, pri prečisťovaní - automatickom spätnom preplachu sú uvoľnené. Každá recyklačná jednotka obsahuje minimálne dve filtračné jednotky. Jedna filtruje a druhá sa preplachuje. Celá činnosť prebieha automaticky, riadená jednoducho programovateľnou jednotkou. Recyklačná jednotka zaručuje 100% nepriepustnosť väčších než požadovaných častíc. Súčasne dlhé tangenciálne filtračné kanáliky diskov a ich tvar limitujú aj percentuálny obsah nečistôt v recyklovanej vode. Už malý diferenciálny rozdiel tlaku medzi znečistenou a recyklovanou vodou automaticky prepína cyklus na vyčistenú filtračnú jednotku.

Nadstavby na pitnú vodu

Nadstavby sú určené pre zásobovanie pitnou vodou. Ďalej vyrábame dvojosé prívesy s objemom 2,5 m3 pre núdzové zásobovanie pitnou vodou.

Cisternové nadstavby
Cisternové nadstavby
Cisternové nadstavby
Cisternové nadstavby