Nadstavby pre odvoz dreva

Dodávame špeciálne súpravy lesníckej techniky

  • Výroba špeciálnej prepravnej techniky podľa požiadaviek zákazníka
  • Výroba a montáž nadstavieb pre odvoz dreva a techniky

Návesy

NPK 35 - dvojnápravový náves

NPK 35 - dvojnápravový náves

Náves s posuvnými klanicami, je určený pre odvoz dlhého dreva a výrezov s minimálnou dĺžkou 2 m. Pre prepravu nákladu je vybavený priečniky s klanicami, ktoré sú posuvne uložené na pozdĺžnikoch hlavného rámu. Posúvanie klaníc po ráme je zaistené pomocou hydraulicko-pneumatického mechanizmu, ktorý je ovládaný obsluhou hydraulického nakladacieho žeriavu priamo zo sedačky tohto žeriavu. Náves je určený pre spájanie do súpravy s ťažným vozidlom - nákladným automobilom - ťahačom návesov vybaveným návesovou točnicou a hydraulickým nakladacím žeriavom. Náves je ďalej možné dodať v štyroch alternatívach prevedení. V dvoch prevedeniach náprav, a to s bubnovou brzdou alebo s kotúčovou brzdou. Náves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


NPK 35 TR - dvojnápravový náves teleskopický, riadený

NPK 35 TR - dvojnápravový náves teleskopický, riadený

Nákladný náves teleskopický s posuvnými klanicami je určený pre odvoz dlhého dreva a výrezov s minimálnou dĺžkou 2 m a maximálnou dĺžkou 18 m. Pre prepravu nákladu je vybavený priečnikmi s klanicami, ktoré sú posuvne uložené na pozdĺžnikoch hlavného rámu. Posúvanie klaníc po ráme je zaistené pomocou hydraulického mechanizmu, ktorý je ovládaný obsluhou hydraulického nakladacieho žeriavu priamo zo sedačky tohto žeriavu. Náves je určený pre spájanie do súpravy s ťažným vozidlom - nákladným automobilom - ťahačom návesov vybaveným návesovou točnicou a hydraulickým nakladacím žeriavom. Pretože je náves vybavený riadením ako z kabíny vodiča tak ovládaním druhou osobou, ktorá ide popri návese a podľa potreby náves riadi, je tento náves určený hlavne pre ťažké podmienky odvozu drevnej hmoty (zúžené jazdné profily v zákrutách, málo priestoru na otáčanie, obtiažne výjazdy na komunikácie z dôvodu úzkeho vyústenia atď.) Náves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


NPK 39 - trojnápravový náves

NPK 39 - trojnápravový náves

Náves s posuvnými klanicami, je určený pre odvoz dlhého dreva a výrezov s minimálnou dĺžkou 2 m. Pre prepravu nákladu je vybavený priečnikmi s klanicami, ktoré sú posuvne uložené na pozdĺžnikoch hlavného rámu. Posúvanie klaníc po ráme je zaistené pomocou hydraulicko-pneumatického mechanizmu. Náves je určený pre spájanie do súpravy s ťahačom návesov vybaveným hydraulickým nakladacím žeriavom, alebo bežným ťahačom. Potom je nutné na ťahač, alebo náves pridať ochranné čelo. Náves je ďalej možné dodať v dvoch alternatívach prevedení rámu - rovný rám a lomený rám (zníženie ťažiska nákladu) a v dvoch prevedeniach náprav, a to s bubnovou brzdou, alebo s kotúčovou brzdou. Náves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu). NPK 39 s HNJ - trojnápravový náves, náves s posuvnými klanicami, je určený pre odvoz dlhého dreva a výrezov s minimálnou dĺžkou 2 m. Pre prepravu nákladu je vybavený priečniky s klanicami, ktoré sú posuvne uložené na pozdĺžnikoch hlavného rámu. Posúvanie klaníc po ráme je zaistené pomocou hydraulicko-pneumatického mechanizmu, ktorý je ovládaný obsluhou hydraulického nakladacieho žeriavu priamo zo sedačky tohto žeriavu. Náves je určený pre spájanie do súpravy s ťahačom návesov. Hydraulický nakladací žeriav je z dôvod variability ťahača umiestnený na návese. Náves je ďalej možné dodať v dvoch alternatívach prevedení rámu - rovný rám a lomený rám (znížené ťažisko nákladu) a v dvoch prevedeniach náprav, a to s bubnovou brzdou alebo s kotúčovou brzdou. Náves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu). NPK 39 TG II - náves teleskopický - novej generácie Nová generácia úspešného modelu NPK 39 T, ktorého sa vyrobilo a prevádzkuje vyše 110 ks. Vyrába sa v dvoch alternatívach: 8 alebo 10 priečnikov


NP 3.39.2 T - trojnápravový návesový podvalník teleskopický

NP 3.39.2 T - trojnápravový návesový podvalník teleskopický

Návesový podvalník s rýchloupínacími klanicami je určený pre odvoz výrezov drevnej hmoty. Pre prepravu nákladu je vybavený podlahou a priečnikmi s klanicami, ktoré sú uložené po obvode hlavného rámu. Druhá alternatíva použitia návesu je prevoz lesníckej približovacej a ťažobnej techniky. Náves je určený pre spájanie do súpravy s ťahačom návesov vybaveným hydraulickým nakladacím žeriavom. Pre nájazd techniky sú použité hliníkové nájazdy. Náves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


NPK 3.39.2 TR - špeciálna návesový podvalník

NPK 3.39.2 TR - špeciálna návesový podvalník

Špeciálny náves pre odvoz pracovných strojov je určený pre odvoz techniky a pracovných strojov. Náves je určený pre spájanie do súpravy s ťahačom návesov vybaveným návesovou točnicou. Hlavný rám - pozdĺžniky, ktoré sú zvarené z pásnic a plechov do "I" profilu. Pozdĺžne profily sú v prednej časti priečne spojené (zvarené) s priečniky pre uloženie nákladu. V prednej časti návesu je zavarená jedna, alebo dve misky pre kráľovský čap. Podlahu návesu tvorí oceľové, zinkované omega profily kombinované s falcovanými doskami, alebo len falcovaná dosky. Podlaha je podopretá priečkami a olemovaná obvodovým profilom rámu. Rám je ďalej v prednej časti opatrený čelom. V zadnej časti rámu sú navarené nápravy s pérovaním vrátane všetkých spotrebičov a zadná zábrana proti podbehnutiu. Znížená oceľová podlaha. V medzirámovom priestore vzniká znížená podlaha, na ktorú je ukladaná, alebo nabieha technika. Prvky podlahy sú variabilné, vo svojich uloženiach posuvné do strán aby bola zaistená maximálna šírka pre uloženie nákladu. Ďalej je možné využiť rôznu výšku nastavenie podlahy otáčaním podlahy o 180 ° v pozdĺžnej osi podlahy tak, aby podlaha čo najlepšie vyhovovala prepravovanému nákladu. Vkladané oceľové podlahy sú posuvné a zaisťujú sa proti pohybu zaisťovacími skrutkami. Zadné nájazdy pre nabehnutie techniky sú uložené v kastlíku za poslednou nápravou. Pre nájazd techniky na podvalník sú zasunuté do zachytávacej lišty. Tieto nájazdy slúžia na bezpečné nabehnutie techniky na náves. Ak je náves určený na prepravu techniky širší ako 2500 mm, je vybavený rozšírením ložnej plochy. Náves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


Špeciálna návesová súprava SN 6.102

Špeciálna návesová súprava SN 6.102

Špeciálna konštrukcia na prianie zákazníka, určená na prepravu betónových nosníkov a iných nadrozmerných nákladov. Dĺžka nákladu do 50 m, váha cca 80 t. Súprava je tvorená z dvoch modulov, a to: Dvojnápravový náves NPK 35.46 - Modul 1 Štvornápravový oplenový príves PN 4.56 - Modul 2. Obe tieto vozidlá sú opatrené jedným označením (VIN) a dohromady tvoria jeden celok registrovaný pod jednou registračnou značkou. Pri preprave v prázdnom stave sú oba moduly spojené cez závesné zariadenie do jedného celku a správajú sa ako šesťnápravový náves. Preprava v prázdnom stave prebieha po posledných dvoch nápravách a prvé štyri nápravy sú zdvihnuté.


Prívesy

Príves nákladný PN 2.18

Príves nákladný PN 2.18

Nákladný príves určený na dostavbu, alebo pre odvoz výrezov drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m. Príves je určený za nákladný automobil vybavený nadstavbou pre odvoz výrezov drevnej hmoty NKD 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom namontovaným na zadnej časti vozidla. Možno použiť aj pre nadstavbu nákladného automobilu pre odvoz dreva Nodu 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom montovaným za kabínou ťahača. Vzhľadom na umiestnenie hydraulického nakladacieho žeriavu je problematickejšie nakladanie prívesu vzhľadom na dosah hydraulického nakladacieho žeriavu. Príves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


Príves nákladný PN 2.18 T – Tandem

Príves nákladný PN 2.18 T – Tandem

Nákladný tandemový príves určený na dostavbu, alebo pre odvoz výrezov drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m. Príves je určený za nákladný automobil vybavený nadstavbou pre odvoz výrezov drevnej hmoty NKD 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom namontovaným na zadnej časti vozidla. Možno ho použiť aj pre nadstavbu nákladného automobilu pre odvoz dreva Nodu 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom montovaným za kabínou ťahača. Vzhľadom na umiestnenie hydraulického nakladacieho žeriavu je problematickejšie nakladanie prívesu vzhľadom k dosahu hydraulického nakladacieho žeriavu. Príves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


PN 3.24.1 - trojnápravový príves

PN 3.24.1 - trojnápravový príves

Nákladný príves s priečnikmi a klanicami na odvoz výrezov drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m. Príves je určený za nákladný automobil vybavený nadstavbou pre odvoz výrezov drevnej hmoty NKD 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom namontovaným na zadnej časti vozidla, alebo pre nadstavbu nákladného automobilu pre odvoz dreva univerzálny Nodu 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom montovaným za kabínou ťahača, kedy je však vzhľadom na umiestnenie hydraulického nakladacieho žeriavu problematickejšie nakladanie prívesu vzhľadom na dosah hydraulického nakladacieho žeriavu. Príves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


Príves nákladný PN 3.24.2 T

Príves nákladný PN 3.24.2 T

Nákladný príves určený na dostavbu, alebo pre odvoz výrezov drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m. Príves je upravený pre prepravu lesnej techniky. Je vybavený Al nájazdami, ktoré sú počas prepravy uložené pod rámom prívesu. Príves je určený za nákladný automobil vybavený nadstavbou pre odvoz výrezov drevnej hmoty NKD 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom namontovaným na zadnej časti vozidla. Možno použiť aj pre nadstavbu nákladného automobilu pre odvoz dreva Nodu 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom montovaným za kabínou ťahača. Vzhľadom na umiestnenie hydraulického nakladacieho žeriavu je problematickejšie nakladanie prívesu vzhľadom na dosah hydraulického nakladacieho žeriavu. Príves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


Príves nákladný PN 3.27 T TRIDE

Príves nákladný PN 3.27 T TRIDE

Nákladný príves určený na prepravu lesnej či poľnohospodárskej techniky. Príves je určený za nákladný automobil, alebo väčší traktor a je vybavený sklopnými nájazdami. Rám podvozka je zváraná konštrukcia z "I" profilov s priečkami a privarenými držiakmi pre zavesenie náprav a držiakmi pre montáž prístrojov vzduchotlakovej sústavy a ostatných skupín. V prednej časti je priehlbina, ktorá umožňuje posadenie kolies prepravovanej techniky čo najnižšie. Prvá náprava je zdvíhacia. Príves je možné pri manipulácii s technikou znížiť kontajnerovým ventilom. Príves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav (váženie nákladu).


Príves nákladný PN 4.32

Príves nákladný PN 4.32

Nákladný príves určený na dostavbu, alebo pre odvoz výrezov drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m. Príves je určený za nákladný automobil vybavený nadstavbou pre odvoz výrezov drevnej hmoty NKD 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom namontovaným na zadnej časti vozidla. Možno ho použiť aj pre nadstavbu nákladného automobilu pre odvoz dreva Nodu 15 s hydraulickým nakladacím žeriavom montovaným za kabínou ťahača. Vzhľadom na umiestnenie hydraulického nakladacieho žeriavu je problematickejšie nakladanie prívesu vzhľadom na dosah hydraulického nakladacieho žeriavu. Rám podvozka tvorí zváraná konštrukcia z "I" profilov s priečkami a privarenými držiakmi pre zavesenie náprav a držiakmi pre montáž prístrojov vzduchotlakovej sústavy a ostatných skupín. V prednej zníženej časti rámu je skrutkami uchytená guľôčková točnica, na ktorú je odspodu priskrutkovaný rámik predných náprav. Na konzolách prednej nápravy sú navarené úchyty pre čapy ťažné oje. Príves je vybavený štyrmi nápravami BPW s technickou nosnosťou 9 ton. Prvá a druhá náprava je namontovaná na ráme cez guľôčkovú točnicu a umožňuje cez ťažné ojo riadenie prívesu. Na hlavnom ráme sú navarené konzoly tretej a štvrtej nápravy. Prvá zadná náprava môže byť vybavená zdvíhaním. Nápravy prívesu sú odpružené vzduchovými vakmi. Vzduchotlakový okruh vzduchového pruženia je od okruhu bŕzd oddelený prepúšťacím ventilom. Systém pruženia prívesu automaticky udržuje stálu jazdnú výšku pri akomkoľvek zaťažení. Systém odpruženia je doplnený dvoma hydraulickými tlmičmi na každej náprave. Klanice nadstavby sú zvolené podľa priania zákazníka. Príves je štandardne vybavený brzdovým systémom EBS s informačným centrom, ktoré informuje obsluhu o základných parametroch návesu vrátane najazdených kilometrov a okamžitého stavu zaťaženia náprav.


Nadstavby pre odvoz dreva
Nadstavby pre odvoz dreva
Nadstavby pre odvoz dreva
Nadstavby pre odvoz dreva