Kontajnery

Široký sortiment veľkoobjemových kontajnerov. Lisovacie kontajnery, Naťahovacie kontajnery, Závesné kontajnery, Skladové kontajnery

Lisovacie kontajnery

Slúžia pre efektívnejšie nakladanie s odpadom. Výhodné sú najmä v objektoch s väčším množstvom komunálneho odpadu ako napríklad tržnica, obchodné domy, administratívne budovy, výrobné závody, nemocnice. Kontajner je vybavený jednoduchým ovládaním. Na elektrickej sieti je pripojený pohyblivým prívodom. Je uzamykateľný, čím je zamedzené neoprávnenému použitiu.

Lisovacie kontajnery majú veľmi pevnú konštrukciu. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Sú opatrené 2x základným syntetickým náterom a 2x vrchným syntetickým náterom. Podľa požiadaviek zákazníka je možná aj iná povrchová úprava.

Lisovacie kontajnery zhutnia stlačiteľný komunálny odpad až päťnásobne. Dochádza tým k výraznej úspore dopravných nákladov, ktoré neustále narastajú.

 • Mobilné lisovacie kontajnery - hákové
 • Mobilné lisovacie kontajnery 16m3 MLK-16m3
 • Mobilné lisovacie kontajnery 20m3 MLK-20m3
 • Mobilné lisovacie kontajnery 23m3 MLK-23m3
 • Mobilné lisovacie kontajnery - závesné
 • Mobilné lisovacie kontajnery 5m3 MLK-5m3
 • Mobilné lisovacie kontajnery 8m3 MLK-8m3
 • Mobilné lisovacie kontajnery 10m3 MLK-10m3

Naťahovacie kontajnery

 • Otvorené naťahovacie kontajnery s objemom od 5m3 do 40m3.
 • Zatvorené naťahovacie kontajnery s objemom od 5m3 do 40m3.

Kontajnery vyrábame podľa požiadaviek a potrieb klienta. Prevedenie - oblé boky, bezpečnostné zatváranie dverí na ľahšiu a bezpečnejším manipuláciám pri vysypávaní odpadu. Je opatrený 2x základným syntetickým náterom a 2x vrchným syntetickým náterom. Prípadne podľa požiadaviek zákazníka je možná aj iná povrchová úprava.

Závesné kontajnery

Kontajnery slúžia k zhromažďovaniu, uskladneniu a transportu rôznych druhov materiálu na tuhé a polotuhé odpady, zahustené kaly, zaolejované látky, popolček a pod.

Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov. Vaňa a bočné steny sú z oceľového plechu s hrúbkou 3 - 4 mm vodotesne zvarených. Je opatrený 2x základným syntetickým náterom a 2x vrchným syntetickým náterom. Prípadne podľa požiadaviek zákazníka je možná aj iná povrchová úprava.

Typy kontajnerov:

 • Kontajner závesný 5m3 - otvorený KZ-5-o
 • Kontajner závesný 7m3 - otvorený KZ-7-o
 • Kontajner závesný 10m3-otvorený KZ-10-o
 • Kontajner závesný 5m3 - zatvorený KZ-5-z
 • Kontajner závesný 7m3 - zatvorený KZ-7-z

Skladové kontajnery

Kontajnery slúžia na zhromažďovanie, uskladnenie a transport rôznych druhov tovaru. Je možné ho použiť ako sklad stavebného materiálu, sklad hotových výrobkov, ekologický sklad.

Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov. Bočné stenu kontajneru sú z ohýbaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm vodotesne zvarené. Podlaha kontajneru je tvorená oceľovým roštom alebo protišmykovým (výstupkovým) plechom hr. 3mm. Dvere kontajnera sú uzamykateľné a istené dvoma zvislými tiahlami opatrených tesniacou gumou. S kontajnerom je možné manipulovať vysokozdvižným vozíkom (podvozok je opatrený otvormi), alebo žeriavom (závesné oká v ráme)

Typy kontajnerov:

 • Kontajner skladový 15m3 KS-15
 • Kontajner skladový 20m3 KS-20
 • Kontajner skladový 25m3 KS-25
 • Kontajner skladový 30m3 KS-30
 • Kontajner skladový 35m3 KS-35
Kontajnery
Kontajnery
Kontajnery